ประกาศเลื่อนกำหนดประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบ บรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น

เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกียวกับการสอบ

เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.)

prakad
 
 
   
   
mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort