ชื่อหน่วยงาน ชื่อเว็บไซต์
อบจ.บุรีรัมย์
อำเภอเมืองบุรีรัมย์  
1. เทศบาลเมืองบุรีรัมย์  
2. เทศบาลเมืองชุมเห็ด  
3. เทศบาลตำบลอิสาณ  
4. เทศบาลตำบลหลักเขต  
5. เทศบาลตำบลหนองตาด  
6. เทศบาลตำบลบ้านบัว  
7. อบต.กลันทา  
8. อบต.ถลุงเหล็ก  
9. อบต.บัวทอง  
10. อบต.บ้านยาง  
11. อบต.พระครู  
12. อบต.เมืองฝาง  
13. อบต.ลุมปุ๊ก  
14. อบต.สวายจีก  
15. อบต.สองห้อง  
16. อบต.สะแกชำ  
17. อบต.สะแกโพรง  
18. อบต.เสม็ด  
19. อบต.กระสัง  
อำเภอคูเมือง  
1. เทศบาลตำบลคูเมือง  
2. เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ  
3. อบต.คูเมือง  
4. อบต.ปะเคียบ  
5. อบต.ตูมใหญ่  
6. อบต.บ้านแพ http://banpae.go.th/public/
7. อบต.หินเหล็กไฟ  
8. อบต.พรสำราญ  
9. อบต.หนองขมาร  
อำเภอหนองกี่  
1. เทศบาลตำบลหนองกี่  
2. เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อขุนศรี  
3. เทศบาลตำบลดอนอะราง  
4. อบต.โคกสูง  
5. อบต.เย้ยปราสาท  
6. อบต.เมืองไผ่  
7. อบต.โคกสว่าง  
8. อบต.ทุ่งกระตาดพัฒนา  
9. อบต.ทุ่งกระเต็น  
10. อบต.บุกระสัง  
11. อบต.ท่าโพธิ์ชัย  
อำเภอห้วยราช  
1. เทศบาลตำบลห้วยราช  
2. เทศบาลตำบลโคกเหล็ก  
3. อบต.ห้วยราช  
4. อบต.สนวน  
5. อบต.สามแวง  
6. อบต.เมืองโพธิ์  
7. อบต.ตาเสา  
8. อบต.บ้านตะโก  
อำเภอนางรอง  
1. เทศบาลเมืองนางรอง http://www.nangrongmuni.go.th/index.php
2. เทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง  
3. อบต.ลำไทรโยง  
4. อบต.หนองกง  
5. อบต.หนองโบสถ์  
6. อบต.นางรอง  
7. อบต.ก้านเหลือง  
8. อบต.ทรัพย์พระยา  
9. อบต.หนองโสน  
10. อบต.ถนนหัก  
11. อบต.หนองไทร  
12. อบต.สะเดา  
13. อบต.ชุมแสง  
14. อบต.บ้านสิงห์  
15. อบต.หนองยายพิมพ์  
16. อบต.หัวถนน  
อำเภอลำปลายมาศ  
1. เทศบาลตำบลลำปลายมาศ  
2. เทศบาลตำบลทะเมนชัย  
3. อบต.หนองคู http://nongkoo-br.go.th/public/
4. อบต.แสลงพัน  
5. อบต.หนองกะทิง  
6. อบต.หนองบัวโคก  
7. อบต.บ้านยาง  
8. อบต.เมืองแฝก  
9. อบต.โคกล่าม  
10. อบต.โคกสะอาด  
11. อบต.ไผทรินทร์  
12. อบต.หินโคน  
13. อบต.โคกกลาง  
14. อบต.บุโพธิ์  
15. อบต.ตลาดโพธิ์  
16. อบต.ทะเมนชัย  
17. อบต.หนองโดน  
อำเภอละหานทราย  
1. เทศบาลตำบลละหานทราย  http://www.lahansai.go.th/page1.htm
2. เทศบาลตำบลตาจง http://www.nmt.or.th/burirum/tachong/default.aspx 
3. เทศบาลตำบลหนองแวง  -
4. เทศบาลตำบลสำโรงใหม่  http://srmmunicipality.wordpress.com/
5. เทศบาลตำบลหนองตะครอง  -
6. อบต.โคกว่าน
7. อบต.ละหานทราย  http://www.lahansailocal.go.th/index.php?Y=2014&m=3 
อำเภอโนนดินแดง  -
1. เทศบาลตำบลโนนดินแดง  http://www.nondindaengcity.com/homepage.html
2. อบต.โนนดินแดง  http://www.nondindang.com/
3. อบต.ลำนางรอง  -
4. อบต.ส้มป่อย
อำเภอชำนิ  
1. เทศบาลตำบลชำนิ  http://www.chamni.go.th/
2. เทศบาลตำบลหนองปล่อง  -
3. อบต.เมืองยาง http://www.muangyanglocal.go.th 
4. อบต.ช่อผกา  http://www.chaophaka.go.th
5. อบต.ละลวด  http://www.laluad.go.th
6. อบต.โคกสนวน http://www.koksanuan.go.th/ 
อำเภอปะคำ  
1. เทศบาลตำบลปะคำ  
2. อบต.หนองบัว  
3. อบต.หูทำนบ  
4. อบต.โคกมะม่วง  
5. อบต.ไทยเจริญ  
อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์  
1. เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์  
2. อบต.กู่สวนแตง  
3. อบต.แดงใหญ่  
4. อบต.หนองเยือง  
5. อบต.ทองหลาง http://thonglanglocal.go.th/public/
6. อบต.หนองแวง  
อำเภอบ้านด่าน  
1. เทศบาลตำบลบ้านด่าน  
2. อบต.ปราสาท  
3. อบต.โนนขวาง  
4. อบต.วังเหนือ  
อำเภอกระสัง  
1. เทศบาลตำบลกระสัง  
2. เทศบาลตำบลอุดมธรรม  
3. เทศบาลตำบลสองชั้น  
4. เทศบาลตำบลหนองเต็ง  
5. อบต.กันทรารมย์  
6. อบต.ชุมแสง  
7. อบต.ห้วยสำราญ  
8. อบต.ลำดวน  
9. อบต.เมืองไผ่  
10. อบต.บ้านปรือ  
11. อบต.สูงเนิน  
12. อบต.ศรีภูมิ  
อำเภอโนนสุวรรณ  
1. เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ  
2. เทศบาลตำบลโกรกแก้ว  
3. อบต.โนนสุวรรณ  
4. อบต.ดงอีจาน  
5. อบต.ทุ่งจังหัน  
อำเภอประโคนชัย  
1. เทศบาลตำบลประโคนชัย  http://www.prakhonchai.go.th/component/content/?view=featured
2. เทศบาลตำบลโคกม้า http://www.nmt.or.th/burirum/khokma/default.aspx 
3. เทศบาลตำบลแสลงโทน  -
4. เทศบาลตำบลเขาคอก  http://www.khaokok.go.th/
5. อบต.บ้านไทร  http://www.bansai.go.th/index.php
6. อบต.ละเวี้ย ระหว่างดำเนินการ
7. อบต.จรเข้มาก  http://www.jorakemak.go.th/
8. อบต.ปังกู  http://www.pangkoolocal.go.th/
9. อบต.หนองบอน -
10. อบต.ตะโกตาพิ  http://www.takotapi.go.th/
11. อบต.ไพศาล  
12. อบต.ประโคนชัย  http://www.pkc.go.th/default.php?modules=news
13. อบต.โคกมะขาม  http://www.kokmakham.go.th 
14. อบต.ประทัดบุ  http://www.ptb.go.th 
15. อบต.โคกย่าง  -
16. อบต.โคกตูม  http://www.koktoom.go.th/index.php
17. อบต.สี่เหลี่ยม http://abtsquare.go.th/index.php
อำเภอพลับพลาชัย  
1. เทศบาลตำบลพลับพลาชัย  
2. เทศบาลตำบลจันดุม  
3. อบต.ป่าชัน  
4. อบต.สำโรง  
5. อบต.โคกขมิ้น  
6. อบต.สะเดา  
อำเภอบ้านกรวด  
1. เทศบาลตำบลบ้านกรวด http://www.bankruatcity.go.th/index.php 
2. เทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท http://www.taladnikomprasat.go.th 
3. เทศบาลตำบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์ (เล็ก)  http://www.bkpw.go.th
4. เทศบาลตำบลจันทบเพชร  
5. เทศบาลตำบลหนองไม้งาม  
6. เทศบาลตำบลปราสาท  
7. เทศบาลตำบลบึงเจริญ  
8. เทศบาลตำบลโนนเจริญ  
9. อบต.สายตะกู  
10. อบต.หินลาด  
11. อบต.เขาดินเหนือ  
อำเภอพุทไธสง  
1. เทศบาลตำบลพุทไธสง  
2. อบต.พุทไธสง  
3. อบต.บ้านแวง  
4. อบต.บ้านยาง  
5. อบต.บ้านเป้า  
6. อบต.มะเฟือง  
7. อบต.บ้านจาน  
8. อบต.หายโศก  
อำเภอนาโพธิ์  
1. เทศบาลตำบลนาโพธ์  
2. อบต.นาโพธิ์  
3. อบต.ศรีสว่าง  
4. อบต.บ้านคู  
5. อบต.บ้านดู่  
6. อบต.ดอนกอก  
อำเภอหนองหงส์  
1. เทศบาลตำบลหนองหงส์  
2. เทศบาลตำบลห้วยหิน  
3. อบต.สระแก้ว  
4. อบต.หนองชัยศรี  
5. อบต.ไทยสามัคคี  
6. อบต.เมืองฝ้าย  
7. อบต.สระทอง  
8. อบต.เสาเดียว  
อำเภอสตึก  
1. เทศบาลตำบลสตึก http://satuk.go.th/public/
2. เทศบาลตำบลศรีสตึก  
3. เทศบาลตำบลสะแก  
4. เทศบาลตำบลดอนมนต์  
5. อบต.นิคม  
6. อบต.เมืองแก  
7. อบต.หนองใหญ่  
8. อบต.ชุมแสง  
9. อบต.ร่อนทอง  
10. อบต.ท่าม่วง  
11. อบต.ทุ่งวัง  
12. อบต.สนามชัย  
13. อบต.กระสัง  
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  
1. เทศบาลตำบลพนมรุ้ง  
2. เทศบาลตำบลถาวร  
3. เทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนา  
4. อบต.เจริญสุข  
5. อบต.อิสานเขต  
อำเภอแคนดง  
1. เทศบาลตำบลแคนดง  
2. อบต.แคนดง  
3. อบต.ดงพลอง  
4. อบต.สระบัว  
5. อบต.หัวฝาย  
 
 
   
   
mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort